Lopeta arpominen liiketoiminnan haasteiden parissa - anna meidän auttaa ratkomaan ongelmat

Meiltä löytyy valmiita optimointimoottoreita ja ohjelmistokirjastoja, joiden avulla tarjoamme asiakkaillemme nopeita räätälöityjä täsmäratkaisuja liiketoiminnan viheliäisiin ongelmiin.

Asiat eivät aina ole mustavalkoisia

Meiltä saat apua oikeiden ongelmien tunnistamiseen, selkeyttämiseen ja lopulta ratkaisuun.

Weoptitin palvelut

.

Optimointi yleisesti

Optimointi yleisesti

Liiketoiminnan ongelmat voivat olla tuskallisia, mutta ratkaisun ei tarvitse olla

Liiketoiminnan ongelmat voivat olla tuskallisia, mutta ratkaisun ei tarvitse olla

Optimointi on toimenpide, prosessi tai metodologia, jolla jokin (kuten järjestelmä, päätös tai suunnittelu) tehdään mahdollisimman täydelliseksi, toimivaksi tai tehokkaaksi.

Meille Weoptitilla optimointi on prosessi, jossa tavoitteet saavutetaan systemaattisesti ohjaamalla resurssien käyttöä matemaattisen mallin avulla, jolloin vaikeistakin ongelmista saadaan ymmärrettäviä ja ratkaistavia.

Kaikki on optimoitavissa, kun ongelma vain puetaan oikeaan muotoon.

Tavoite + Rajoitteet & Resurssit + Data
= optimoitu ratkaisu
 • Tavoitteet
 • Rajoitteet
 • Resurssit

Mitä tavoittelet enemmän? Mitä vähemmän?

Mitä reunaehtoja ratkaisun on täytettävä? Millainen ratkaisu ei kelpaa?

Mitä pelimerkkejä on käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi? Mihin päätöksiin voit vaikuttaa?

Jokaisen optimointiratkaisun sisältä löytyy optimointialgoritmi. Joskus ne sisältyvät yleiseen optimointiratkaisimeen, joka voi olla kaupallinen kuten Gurobi tai perustua avoimeen lähdekoodiin kuten lpsolve.

Optimointialgoritmi on kuin resepti, jota noudattamalla paras ratkaisu löytyy.

Mikä hyvänsä sinun liiketoimintaongelmasi onkaan, asiantuntijamme ovat erikoistuneet löytämään oikean ohjeen juuri sinulle.

Alla esimerkkejä optimoinnin yleisimmistä sovellusalueista.
Data-analytiikan voi jakaa esimerkiksi kuvailevaan, ennustavaan ja ohjaavaan analytiikkaan (lähde: Tom Davenport).

Jaottelussa optimoinnin voi löytää kaikista osa-alueista, mutta pääasiassa optimointisovellukset pyrkivät vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin ja ovat siten ohjaavaa analytiikkaa. Ohjaavan analytiikan tavoite on luonnollisesti parantaa tehtäviä päätöksiä ja tukea päätöksentekijää vaikeissa ongelmissa. Optimointihankkeet vaativat harvoin mittavaa datankeruuta (vrt. koneoppiminen ja sen datan tarve), koska päätösprosessi on tyypillisesti jo olemassa ja optimointimallia ei tarvitse opettaa historiatietojen avulla.

Logistiikan optimointi

Logistiikassa katteet ovat pieniä ja resurssien tehokas käyttö on siksi välttämätöntä.

Palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat molemmat sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan, mikä johtaa monimutkaiseen palapeliin, johon on mahdotonta löytää käsin parasta ratkaisua.

Optimointi voi auttaa sinua parantamaan tehokkuutta ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta esim. seuraavilla alueilla:

 • kuljetusten yhdistäminen samoihin kuljetusyksiköihin (taksikyytien yhdistäminen, merirahdin kuljetukset, aterioiden toimitukset)

 • useiden lähetysten nouto ja toimitus (jätereittien optimointi, pakettitoimitukset)

 • kuormatilan tehokas hyödyntäminen

Logistiikan optimointi

Logistiikassa katteet ovat pieniä ja resurssien tehokas käyttö on siksi välttämätöntä.

Palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat molemmat sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan, mikä johtaa monimutkaiseen palapeliin, johon on mahdotonta löytää käsin parasta ratkaisua.

Optimointi voi auttaa sinua parantamaan tehokkuutta ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta esim. seuraavilla alueilla:

 • kuljetusten yhdistäminen samoihin kuljetusyksiköihin (taksikyytien yhdistäminen, merirahdin kuljetukset, aterioiden toimitukset)

 • useiden lähetysten nouto ja toimitus (jätereittien optimointi, pakettitoimitukset)

 • kuormatilan tehokas hyödyntäminen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Suunnittelutyö on kuin palapelin ratkaisemista – tiettyjä sääntöjä on noudatettava ja on olemassa selkeät mittarit sille, mikä on hyvä suunnitelma. Optimoinnilla palapelin voi ratkaista nopeammin ja paremmin. Saat sillä pysyvän kilpailuedun muita toimijoita vastaan – tai voit myös odottaa että kilpailijasi korjaa potin. Koostimme tähän muutaman case studyn, joista voit käydä katsomassa mitä asiakkaillamme on asiasta sanottavaa.

Työvuorosuunnittelu
Tuotannonsuunnittelu
Kaluston tehokas hyödyntäminen
Automatisoi pdf-käsittely ja vapauta työaikaa muuhun

Planning and Scheduling

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Suunnittelutyö on kuin palapelin ratkaisemista – tiettyjä sääntöjä on noudatettava ja on olemassa selkeät mittarit sille, mikä on hyvä suunnitelma. Optimoinnilla palapelin voi ratkaista nopeammin ja paremmin. Saat sillä pysyvän kilpailuedun muita toimijoita vastaan – tai voit myös odottaa että kilpailijasi korjaa potin. Koostimme tähän muutaman case studyn, joista voit käydä katsomassa mitä asiakkaillamme on asiasta sanottavaa.

Työvuorosuunnittelu
Tuotannonsuunnittelu
Kaluston tehokas hyödyntäminen
Automatisoi pdf-käsittely ja vapauta työaikaa muuhun

Suunnittelu ja aikataulutus

Päätöksenteon tuki

Tukea päätöksentekoon tarvitaan, kun:
 • panokset ovat suuret

 • päätökset on tehtävä nopeasti

 • päätökset vaikuttavat moniin toisistaan riippuviin muuttujiin

Eli tukea päätöksentekoon tarvitaan juuri silloin kun jotain kallista hajoaa, muutkin asiat alkavat hajota, kaikki on sekaisin, taustalla huutavat sireenit ja JUURI SINUN pitää ratkaista tilanne NYT HETI! Toisin sanoen, on normaali tiistai operatiivisessa valvontakeskuksessa.

Olemme kehittäneet työkalun, joka tukee vaikeiden päätösten tekemistä lentojen viivästyttämisestä tai peruuttamisesta. Samankaltaisia kerrannaisvaikutuksia, joissa yksi päätös vaikuttaa laajasti muuhun toimintaan, esiintyy kaikissa liikennemuodoissa (rautatie, maantie, meriliikenne).

Varaa esittely asiantuntijoiltamme, jotta kuulet lisää!

Päätöksenteon tuki

Tukea päätöksentekoon tarvitaan, kun:
 • panokset ovat suuret

 • päätökset on tehtävä nopeasti

 • päätökset vaikuttavat moniin toisistaan riippuviin muuttujiin

Eli tukea päätöksentekoon tarvitaan juuri silloin kun jotain kallista hajoaa, muutkin asiat alkavat hajota, kaikki on sekaisin, taustalla huutavat sireenit ja JUURI SINUN pitää ratkaista tilanne NYT HETI! Toisin sanoen, on normaali tiistai operatiivisessa valvontakeskuksessa.

Olemme kehittäneet työkalun, joka tukee vaikeiden päätösten tekemistä lentojen viivästyttämisestä tai peruuttamisesta. Samankaltaisia kerrannaisvaikutuksia, joissa yksi päätös vaikuttaa laajasti muuhun toimintaan, esiintyy kaikissa liikennemuodoissa (rautatie, maantie, meriliikenne).

Varaa esittely asiantuntijoiltamme, jotta kuulet lisää!